Skutečná otázka týkající se testu fyziky na NUI Maynooth (Kidare, Irsko).
 
Odpověď jednoho ze studentů byla tak „hluboká“, že se profesor rozhodl ji sdílet online.
 
Otázka: „Jak byste popsali peklo - jako exotermický (vydává teplo) nebo jako endotermický (absorbuje teplo) systém?“

Zdroj: youtube.com

Většina studentů se pokusila popsat peklo pomocí Boylova zákona: když se plyn rozšířuje,  teplota klesá.
 
Jeden student napsal: "Nejprve musíme zjistit, jak se masa pekla v průběhu času mění.
 
Abyste to mohli udělat, musíte vědět, kolik duší se do pekla dostanou a kolik duší ho opustí.
 
Věřím, že se pokud duše dostane do pekla, nemůže ho opustit.

Zdroj: youtube.com

Na otázku, kolik duší dorazí do pekla, mohou odpovědět různá náboženství, která dnes existují.
 
Většina z těchto náboženství tvrdí, že duše lidí, kteří nepatří do jejich církve, se rozhodně dostanou do pekla.
 
Jelikož člověk nemůže patřit k více než jednomu náboženství, lze jednoznačně říci, že se všechny duše dostanou do pekla.
 
Při zohlednění indexů porodnosti a úmrtnosti lze předpokládat, že počet duší v pekle exponenciálně roste.

Zdroj: youtube.com

Ted' se zaměříme na objem pekla. Aby se v pekle udržovala stejná teplota a tlak, musí se jeho objem zvyšovat úměrně s nárůstem počtu duší - podle Boylova zákona.
 
Jinými slovy, máme 2 možnosti:
 
- pokud se peklo rozšířuje pomaleji, než roste počet duší, pak tam bude stoupat teplota a tlak, dokud se peklo jednoduše nerozpadne;
 
- pokud se peklo rozšířuje rychleji, pak klesnou teplota a tlak - peklo zamrzne.
 
Která možnost je správná?

Zdroj: youtube.com

Vezmeme-li jako základ prohlášení Angely v prvním roce, že „v pekle nastane zima dříve, než budu mít s tebou sex“, a také skutečnost, že dnes jsme se probudili společně - dospějeme k jednoznačnému závěru, že peklo je zamrzlé.
 
Z toho vyplývá, že peklo již není schopné přijímat duše.
 
Zůstává pouze ráj, který potvrzuje existenci Boha. To zjevně vysvětluje skutečnost, že Angela celou minulou noc křičela: „Ach bože!“. Student získal „výborně“ jediný na kurzu.
 
Zdroj: facebook.com