Skupina seniorů z domova důchodců vyjádřila znepokojení nad vystupováním Jakuba Prachaře v oblíbeném večerním pořadu, který se vysílá na kanálu FTV Prima.

V dopise zaslaném moderátorovi Liboru Boučkovi popsali svou frustraci spojenou s Prachařovým chováním, které považují za nevhodné, zejména jeho jednání u stolu během pořadu.

Podotkli, že Prachař jedná neslušně, mluví, když má plnou ústa, a takovéto chování je pro ně nepřijatelné.

Navzdory tomu, že Prachaře obecně mají v oblibě, jeho nedávné vystupování vedlo k tomu, že raději přestali sledovat pořad a věnují se čtení časopisů.

V odpovědi na tuto stížnost Prachař s humoristickým nadhledem reagoval, že důchodci jistě rozumějí hodnotě získání něčeho zadarmo a vyjádřil přání, aby mu přestali závidět.

S úsměvem pak pokračoval ve svém obvyklém chování, což naznačuje, že si kritiky nebere příliš k srdci.