V tomto týdnu Česká správa sociálního zabezpečení představila důležité informace. V nouzovém stavu bude opět možné platit důchody za použití plné moci jako opatření proti šíření covid-19.

Senioři nebo lidé se sníženou imunitou můžou požádat o převzetí důchodu své příbuzné nebo jinou důvěryhodnou osobu. K vyjádření tohoto projevu vůle se používá formulář, který podepíše příjemce důchodu a zmocněnec.

Plná moc je určena pouze k výplatě důchodů; při jeho předložení Česká pošta ověří totožnost zmocněnce pomocí údajů uvedených ve formuláři.

Plná moc je pro konkrétní příspěvek platná jednou a po výplatě důchodu  se stává součástí archivované části platebního dokladu.

Pošta poskytla možnost vyplácet důchody na základě správně vyplněné plné moci od 5. listopadu 2020.