Opatření bude platit minimálně do 1. dubna. Zákaz se vztahuje jak na pohyb v krytých budovách, tak na ulici.

Nevztahuje se však na

rodinné příslušníky,

pracovní místa a situace nezbytné pro plnění pracovních povinností,

podnikatelskou činnost

a pohřební obřady a průvody.

Kromě toho se doporučuje, aby lidé, pokud je to možné, dodržovali vzdálenost minimálně dva metry. 

Výjimka platí také pro veřejnou dopravu, nemocnice a další místa, kde opatření nelze dodržet.

Jednoduše řečeno opatření zakazuje shromažďování se bez objektivní nutnosti, tedy například procházení se s přáteli nebo klábosení uprostřed ulice či obchodu při náhodném setkání se známými.