Nejprve, učitelé začali posílat úkoly e-mailem a vyvíjeli testy, které studenti po přípravě vyplnili vzdáleně, pak se objevily příklady přednáškového vysílání v on-line režimu. Tento trend podpořila i Česká televize svým projektem UčíTelka, jehož myšlenka se zrodila, jakmile se třídy kvůli epidemii zastavily. Zejména pro studenty základních škol se televizní lekce konají v 9:00 na druhém veřejném kanálu.
"Naše volání je pomoci všem obyvatelům země získat všechny informace o tom, co se děje. V krizové situaci, kdy jsou všechny školy zavřeny, jsme se rozhodli pomoci rodičům, dětem a učitelům vyrovnat se se situací, kdy standardní vzdělání není možné,“ komentuje Petr Dvořák, generální ředitel České televize.

Každá hodina, a to o českém jazyce a matematice, trvá 30 minut a je určena studentům specifických úrovní vzdělávání - od prvního do pátého ročníku. Kromě učitele budou v tělesné třídě také tři studenti. Chlapci, kteří se rozhodli pracovat na televizní platformě, tvrdí, že se nebojí, jen jeden z nich se trochu obává živého vysílání.
Program UčíTelka se vysílá ve všední dny. Odpoledne, po skončení televizních hodin, začíná speciální vzdělávací program pro studenty středních škol. V úterý a ve čtvrtek se bloky připravují na přijímací zkoušky.
„Interakci studenta s učitelem během hodiny nelze nahradit ničím, bez písemných úkolů a komentářů. Zároveň musíte být přítomni. Podle mého názoru je to hlavní plus našeho programu,“ říká Luboš Rosi, vedoucí projektu UčíTelka.
Olympijští vítězové vedou televizní trénink.


Garantem projektu, který se realizuje za účasti nejlepších učitelů země, je Ministerstvo školství ČR.