Jedním z těchto systémů je dutina, která je tvořena dvěma zrcadly namířenými proti sobě v těsné vzdálenosti. V této dutině se světlo odráží od zrcadel opakovaně v obou směrech. Ukázalo se, že umístění objektu do takového optického rezonátoru mění vlastnosti systému.

Podstata experimentu

Fyzik Dr. Said Rodriguez a jeho studenti Zou Gan a Kevin Peters analyzovali vlastnosti propustnosti světla a zvětšovali a zmenšovali vzdálenost mezi dvěma zrcadly. Zjistili, že množství světla procházející dutinou závisí na směru pohybu zrcadel.

"Prostup světla dutinou je nelineární. V určité vzdálenosti mezi zrcátky závisí množství propuštěného světla na tom, zda dutinu otevřeme nebo zavřeme. Toto chování se nazývá hystereze. To je také pozorováno při určitých fázových přechodech, například ve vroucí vodě nebo magnetických materiálech,“ Dr. Said Rodriguez

V dutině s olivovým olejem však hystereze není vždy přítomna. Při vysoké rychlosti změny směru zrcátek hystereze zmizela, ačkoli podle rovnice by tento indikátor měl zůstat beze změny, navzdory rychlosti změny.

Dříve jsme psali: SEDM PRIMITIVNÍCH VYNÁLEZŮ, KTERÉ ZMĚNILY ŽIVOTY MILIONŮ LIDÍ

Připomínáme: VĚDCI PROZRADILI, JAKÝ ZVUK BUDÍKU NÁM POMŮŽE S RANNÍM VSTÁVÁNÍM