Některé jevy lze vysvětlit racionálně nebo je uznat za přelud či shodu náhod. Najdou se však i takové, které nikdo nedokáže vysvětlit, a čím déle o nich přemýšlíme, tím větším strachem nás naplňují.

Zjevení, která zachytila kamera

Ježíše zná každý. Podle Nového zákona se narodil v Betlémě a tuto zázračnou událost zvěstoval anděl. Byl to on, kdo pověděl Marii, že brzy počne a porodí syna.

Dle křesťanské víry je Ježíš hybridem člověka a Boha. Dokáže neuvěřitelné věci, například uzdravit, vzkřísit nebo proměnit vodu ve víno.

Ježíš Kristus byl učitelem. Byl to on, kdo lidstvu ukázal cestu. Mluvil o tom, jak milovat nejen Boha, ale také sebe a všechny ostatní. Ježíš se neobjevuje jen v křesťanství. O jeho postavě mluví i islám, ačkoliv tam Ježíš Kristus hraje zcela jinou roli. Je jen jedním z proroků. Vousatý muž v bílém rouchu se velmi podobá Ježíši Kristovi, který se rozhodl navštívit své následovníky. Co myslíte, je to opravdu on?