Podle studentů jedné střední školy v Morgan Parku (stát Illinois, USA) je takovou učitelkou Gabrielyan Watson, která má na starosti hudební výchovu a školní sbor.

Měla však zdravotní problémy, které jí komplikovaly práci, takže musela odejít. Studenti, které učila, před jejím odchodem dostali geniální nápad, jak jí poděkovat za to, že do toho, co pro ně dělala, vkládala celé své srdce a za to, že pro ně byla nejen učitelkou, ale také ideálním příkladem, který by měl následovat každý.

Jednoho dne ji studenti pod záminkou rozhovoru požádali, aby přišla do školy. Když dorazila, čekalo ji úžasné překvapení! Její bývalí studenti zorganizovali speciální vystoupení jen pro ni.

Ve videu můžete zhlénout vzpomínky studentů, přípravu na vystoupení a učitelčinu reakci. Před zhlédnutím si připravte kapesníky, protože video dojímá k slzám.