Příběh velké lásky a oddanosti vyvolává pocit smutku a radosti zároveň.

Lidé jednou v tajze narazili na pár divokých zvířat. Dva vlci je velmi překvapili, protože neutíkali a neútočili. Stáli a dívali se, připraveni na útok ze strany lidí. Lidé si pomysleli, že bude lepší, když zvířata obejdou stranou. Ale pak si jeden z nich všiml, že vlčice má velké potíže, dostala se do pasti. Zatracení pytláci!

Odejít nebo zůstat?

Nebyla sama, stál u ní její milovaný vlk. Hlídal ji, aby se nikdo nemohl přiblížit. Zraněná vlčice byla vedle něj v bezpečí. Bylo by nesmírně nelidské nechat zvířata v tak smutné situaci. A také by nešlo zachránit jen vlčici a opustit jejího společníka, pro kterého je velmi důležitá. Neodešel a vlčici neopustil, to znamená, že mezi nimi bylo silné pouto.

Včasná pomoc

Bylo rozhodnuto poskytnout vlčici nezbytnou lékařskou péči. Rozdělili je, samice odjela na veterinární kliniku a samec do zoo. Past vlčici bohužel zničila tlapky. Bez svého věrného přítele se chovala neklidně. Její podrážděnost nepřispívala hojení.

Navždy spolu

Rozhodli se je pro jejich dobro spojit. Vlčice byla mnohem klidnější a vše šlo hladce. Bohužel se plně nezotavila a kulhá. Také ji umístili do zoo. Je skvělé, že tam nebude sama. Můžeme obdivovat silné pouto mezi těmito zvířaty. Když se mluví o věrnosti a lásce, jako příklad se uvádějí labutě. Ale vztah vlka ke své vlčici dokazuje, že existují páry, které mohou s krásnými ptáky na poli lásky bojovat...