Koronavir již několik měsíců pouští hrůzu na lidi. V poslední době se začal šířit rychleji. Obzvláště postižené jsou některé země. Jejich občané však přicházejí s způsoby, díky kterým doufají, že neonemocněli. Často to pomůže.

Opatření 

V Itálii existuje mnoho případů nemocí, takže musí být ve své obraně kreativní. Je důležité, nebýt blízko nemocnými, pak virus se nebude moci přenášet. Tento muž přišel na to, co dělat v této situaci, podívejte se! Bude schopen udržet si odstup od lidí, takže bude méně náchylný k infekci. Ital již přitáhnout pozornost ostatních, ale zdraví je důležitější.