Malé dítě pozorně sledovalo obědvající návštěvníky a tekla mu slinu. Vedle něho stála sestra a také se dívala na jídlo. Muž se rozhodl hladové děti nakrmit. Co se však odehrálo následně ho udivilo.

Akhilesh Kumar zavolal děti, aby si sedly vedle něho a zeptal se jich, co by si daly k jídlu. Děti neřekly ani slovo a jen ukázaly na jeho talíř.

Muž jim jídlo také objednal. Když ho přinesli, chlapec se sotva držel, aby se na jídlo nevrhl. Nicméně sestra ho poslala si nejprve umýt ruce.

Děti se rychle se svým obědem vypořádaly, poděkovaly a rychle z restaurace odešly. 

Muž pokračoval v jezení s úsměvem a pocitem, že udělal dobrý skutek. Požádal číšníka, aby mu přinesl účet a nestačil se divit.

Na účtu nebyla napsaná jediná cifra. Stál tam jen vzkaz se slovy: “Není možné pomoci všem, avšak něco jste dnes pro lidstvo udělal. Pomohl jste těm, kdo to potřeboval.”

Akhilesh takový dárek od restaurace nečekal. Nyní věří na karmu a dobrotu lidského srdce.