Bylo to to nejlepší, co pro ně mohl udělat!

Níže uvádíme seznam úkolů, jejichž zveřejnění na sociálních sítích získalo desítky tisíc lajků. Aneb co znamená milovat svoji práci a mít o své žáky starost.

1 Ráno se o samotě procházejte po nábřeží, dívejte se na odraz slunce ve vodě a přemýšlejte, co vás činí šťastnými.

2 Snažte se použít nová slova, která jste se letos naučili. Čím více jich můžete říct, tím zajímavěji můžete přemýšlet. Čím více myšlenek budete mít, tím svobodnější budete.

3 Čtěte! Hodně, co nejvíc dokážete. Ne proto, že musíte. Čtěte, protože léto inspiruje ke snům a dobrodružstvím a při čtení se budete cítit, jako byste své sny opravdu prožívali. Čtěte, protože je to nejlepší forma vzpoury (přijďte za mnou o radu co číst).

4 Vyhýbejte se všemu, co je negativní a přináší vám pocit prázdnoty (věcí, situací i lidí). Hledejte inspiraci u přátel, kteří vás o něco obohacují, chápou vás a mají vás rádi takové, jací jste.

5 Jestliže cítíte smutek a strach, neznepokojujte se: léto stejně jako jiná překrásná věc v životě může do duše přinést neklid. Veďte si deník, zapisujte si, jak se cítíte (A když budete chtít, tak v září si ho společně přečteme).

6 Nestyďte se a tancujte. Kdekoliv se vám zachce. I když to bude jen na parketu nebo ve svém pokoji. Léto je tanec života a je hloupé se ho neúčastnit.

7 Alespoň jednou se jděte podívat na východ slunce. Stůjte mlčky a zhluboka dýchejte. Zavřete oči a buďte vděční.

8 Hodně se věnujte sportu.

9 Jestliže jste potkali někoho, kdo se vám moc líbí, krásně a přesvědčivě mu to řekněte. Nebojte se, že vás nepochopí. Když z toho nic nebude, znamená to, že osud pro vás připravil něco jiného. Když vás pochopí a odpoví, léto strávíte spolu a budou to zlaté vzpomínky. (V případě nezdaru se vraťte k bodu č. 8).

10 Přečtěte si výpisky z našich hodin: porovnejte to, o čem jsme četli s tím, co se odehrává ve vašem životě.

11 Buďte šťastní, ať záříte jako slunce, jste stejně svobodní a nezkrotitelní jako moře.

12 Prosím, nehádejte se. Buďte zdvořilí a milí.

13 Dívejte se na dobré filmy s hlubokými emocionálními dialogy (pokud můžete, tak v angličtině), abyste si zároveň procvičili angličtinu a rozvíjeli schopnost cítit a snít. Ať pro vás film nekončí závěrečnými titulky, prožívejte ho znovu a znovu, zařaďte ho mezi zkušenosti letošního léta.

14 Léto je magické. Za zářivých vycházejících slunečních paprsků a horkých letních večerů sněte o tom, jaký váš život může a musí být. Udělejte vše pro to, aby abyste nikdy nesešli z cesty za svým snem.

15 Buďte dobrým člověkem