Pokud vaše dítě nepřetržitě čte, je připraveno uplatnit svá práva, dokud se nezmění na modré - blahopřeji, bude v životě úspěšný.

Výsledky nedávné studie byly zveřejněny v časopise Psychology of Development. Vědci vedli rozhovor s více než 700 lidmi ve věku 9 až 40 let o jejich tvrdohlavosti, smyslu svých vlastních práv.


A lidé, kteří dělali to, co považovali za nezbytné v dětství, se v dospělosti stali úspěšnějšími.
Studie zdaleka není konečná: nebere v úvahu kariérní příležitosti ani jiná rozhodnutí.
Je však známo, že osobnostní rysy jsou lepšími prediktory úspěchu než tradiční ukazatele, jako je IQ.

Je vaše dítě tvrdohlavé?