Plaketa zahrnuje aerobní i fakultativně anaerobní bakterie a začíná se tvořit během 1–2 hodin po čištění zubů.

Zdroj: youtube.com

 
Streptococcus S. mutans je nejvýznamnější z hlrdiska vzniku zubního kazu.

Zdroj: youtube.com

 
Bakterie z plakety vylučují kyselinu, ale v prvních hodinách je slinami neutralizována.

Zdroj: youtube.com

 
A po několika hodinách plaketa zhustne, sliny do ní přestanou pronikat a kyselina začne rozpouštět zubní sklovinu, což nakonec povede k poškození dentinu a vzniku kazu.