Ke kolektivní imunitě dochází, když dostatečně velká část populace je ochráněna před infekcí, tím padem ji přestane šířit – a dokonce i lidé, kteří sami nemají imunitu, jsou pak chráněni. 

Odhadovaná prahová hodnota kolektivní imunity u covidu stanoví nejméně 65 % až 70 %. 

Vědci z Británie jsou však ve svých předpovědích opatrnější. 

Foto: Snímek obrazovky: YouTube.com

Sarah Pitt, viroložka z univerzity v Brighton, vyzývá k „extrémní opatrnosti“ při závěrech o dosažení kolektivní imunity. Uvedla, že je to obtížné i při vysoké míře očkování. 

„Musíme zjistit, zda počet případů v Izraeli bude i nadále klesat a zůstane nízký,“ uvedla. 

Dosažení této úrovně imunity je důležité k ochraně lidíkteří nemohou být očkováni nebo jejichž imunitní systém je příliš slabý na toaby poskytoval dobrou ochrannou odpověď. 

Foto: Snímek obrazovky: YouTube.com

V Izraeli byla naočkována více než polovina (5,3 milionu) populace a dalších 830 000 lidí již dostalo covid, což jim mělo poskytnout přirozenou imunitu. 

Profesor Eyal Leshemředitel největší izraelské nemocnice v lékařském středisku Šebauvedlže kolektivní imunita je „jediným vysvětlením“ skutečnostiže počet případů nadále klesal i po zrušení omezení. 

Foto: Snímek obrazovky: YouTube.com

„Neustále klesá. A to i po návratu do téměř normálního života,“ řekl. 

To znamenáže i když je člověk nakažennenakazí většinu lidíkteré potká,“ vysvětluje profesor. 

Počet nakažených klesá ve všech věkových skupinách, včetně dětí, i když osoby mladší 16 let očkovány nebyly. 

Foto: Snímek obrazovky: YouTube.com

Odborníci se domnívají, že bez jakýchkoli omezení, osoba, infikovaná Covid-19, nakazí průměrně tři nebo čtyři další lidi. 

Pokud jsou to tři lidé, pak teoreticky, jakmile jsou dvě třetiny populace imunní vůči viru, infikovaná osoba to předá pouze jedné další osobě. To je dost pro šíření viru, ale ne dost pro jeho růst.  

To znamenáže dva ze tří lidí jsou odstraněni z přenosového řetězce. 

Na papíře to vypadá jednodušeale v reálném životě je vše trochu komplikovanější.

 Foto: Snímek obrazovky: YouTube.com

Vakcíny nejsou stoprocentně účinné i když zabraňují projevům onemocnění, neblokují infekci úplně u všech lidí. 

To znamenáže někteří očkovaní lidé mohou virus přenášet. 

Také ne každý, kdo covidem již prošel, má silnou nebo dlouhodobou přirozenou imunitu a novější verze viru se šíří aktivněji. 

To znamenáže k dosažení tohoto magického prahu bude možná nutné očkovat mnohem více lidí. 

Ale existují i dobré zprávy. 

Foto: Snímek obrazovky: YouTube.com

„Nemyslím si, že bychom se měli spoléhat pouze na kolektivní imunitu, abychom zrušili omezení a vrátili se k „normálním“ životům," říká doktor Pitt. „Spíše bychom měli počítat s trvale nízkou úrovní infekce Covid-19." 

V současné době nové mutace viru nejsou rezistentní na vakcíny. 

Pokud se však v budoucnu objeví mutace rezistenční, lidé budou mít menší ochranu a země může klesnout pod hranici kolektivní imunity. 

Tato překážka není nepřekonatelná – lze ji vyřešit provedením změn ve vakcíně, jak je tomu již u každoročních injekcí proti chřipce. 

To znamenáže i když Izrael dosáhne kolektivní imunityneznamená tože tato situace bude trvat věčně. 

Zdroj: BBC News