Následně byl umístěn do umělého spánku, z něhož se dosud neprobral. Jeho dlouholetý přítel a kolega Jiří Krampol vyjádřil hluboké znepokojení a smutek nad Lauferovým současným stavem, přičemž zdůraznil, že se situace nezměnila a Laufer se stále nachází v kritickém stavu.

Zdeněk Hrubý, hudebník a Lauferův spolupracovník na projektu rodinného muzikálu "Ostrov pokladů", vyjádřil naději a přání za Lauferovo zlepšení a uzdravení.

Připomněl jejich poslední setkání ve studiu před Lauferovým operačním zákrokem a zdůraznil tragickou ironii slibů a plánů, které byly náhle přerušeny Lauferovým zdravotním kolapsem.

Tento zásadní moment v Lauferově životě představuje hluboký zlom nejen pro něj samotného, ale i pro jeho blízké, přátele a kolegy, kteří s napětím očekávají jakékoli zlepšení jeho stavu a vyjadřují svou podporu a soucit.

Celá situace zdůrazňuje křehkost života a nejistotu, s níž se lidé setkávají v momentech vážných zdravotních výzev.