Skrze zimní mlhu v kopcích Terai v nepálské nížině vychází osmnáctiletá Hima Kusunda ze školního internátu, zachumlaná do růžové mikiny s kapucí.

Holka v růžové mikině. Foto: snímek obrazovky bbc

Hima je jedním z posledních žijících Kusundů, malé domorodé skupiny, která je nyní roztroušena po celém středozápadním Nepálu.

Lokace jazyka.Foto: snímek obrazovky wikipedia

Jejich jazyk, nazývaný také Kusunda, je jedinečný: lingvisté se domnívají, že není příbuzný žádnému jinému jazyku na světě. Vědci si stále nejsou jisti, jak vznikl.

A má řadu neobvyklých prvků, mimo jiné postrádá jakýkoli standardní způsob negace věty, slova pro "ano" nebo "ne" nebo slova pro směr.

Kusunda zapís. Foto: snímek obrazovky arabnews

Podle posledních údajů ze sčítání lidu v Nepálu z roku 2011 zbývá v zemi 273 kusundských obyvatel.

Je však známo, že plynně hovoří pouze jedna žena, 48letá Kamala Khatri.

Kamala Kharti.Foto: snímek obrazovky bbc

Kusundové jsou v nepálské společnosti velmi marginalizovaní a chudí.

Většina z nich dnes žije v západonepálském okrese Dang.

Právě zde nepálská jazyková komise od roku 2019 pořádá kurzy jazyka Kusunda ve snaze o jeho zachování.

Populární zprávy teď

Štefan Margita se objevil na pódiu poprvé po odchodu své milované Hany: "Tato píseň je pro tebe, má lásko"

Těhotná Agáta Hanychová promluvila o prvních problémech: "Vypadá to, že jsem v osmém měsíci těhotenství"

Eva Burešová si po porodu užívá rodinu: "Prý bych občas měla přidat i fotku svoji"

Miroslav Hanuš se oženil po osmnácti letech vztahu a třech dětech: "Tuto neděli jsme si řekli, že se chceme vzít"

Zobrazit více

Hima, který pochází z venkovského okresu Pyuthan sousedícího s Dangem, se učí jazyk Kusunda již dva roky.

Nyní je schopna mluvit na základní úrovni.

"Než jsem přišla do školy v Dangu, neznala jsem žádný jazyk kusunda," říká.

" Ale teď jsem hrdá na to, že umím kusundsky, i když jsem se ho neučila od narození.

"Myslím, že je pro mě i pro ostatní velmi důležité tento jazyk chránit."

Okres Dang.Foto: snímek obrazovky bbc

I když se nyní usadili ve vesnicích, stále si říkají Ban Radžové neboli králové lesa.

S rostoucím počtem obyvatel Nepálu a stále větší fragmentací pralesů zemědělskou činností však tlak na domovinu Kusundů rostl.

V padesátých letech 20. století pak vláda znárodnila rozsáhlé lesy, čímž se jejich kočovnému životu postavily další překážky.

Okres Dang.Foto: snímek obrazovky framenepal

Kusundové byli nuceni se usadit a věnovat se dělnické práci a zemědělství.

Nízký počet členů skupiny a nesourodý charakter jejich populace znamenal, že se většinou ženili a vdávali za sousední etnické skupiny.

Okres Dang.Foto: snímek obrazovky framenepal

Téměř všichni přestali mluvit svým jazykem.

Ztráta jazyka znamená pro Kusundy ztrátu spojení s minulostí a identitou.

Z jazykového hlediska je to ztráta i v jiných ohledech.

Madhav Pokharel vysvětluje, že se jej několik studií pokusilo spojit s dalšími jazykovými izoláty, jako je burušaski ze severního Pákistánu a nihali z Indie.

Všechny však nedospěly k žádným přesvědčivým závěrům.

Lingvista Bhojraj Gautam popisuje jednu z nejzvláštnějších: neexistuje žádný standardní způsob negace věty.

Jazyk má skutečně jen málo slov, která by naznačovala něco negativního.

Místo toho se k vyjádření přesného významu používá kontext.

Student. Foto: snímek obrazovky bbc

Chcete-li například říci "nechci čaj", můžete použít sloveso pít, ale v upraveném tvaru, který naznačuje velmi malou pravděpodobnost synonymní s přáním mluvčího pít čaj.

Kusunda také nemá slova pro absolutní směry, jako je vlevo nebo vpravo, místo toho mluvčí používá relativní výrazy jako "na tuto stranu" a "na tuto stranu".

Kamala Khatri, poslední plynulý mluvčí Kusundy, si v jediné kavárně v Ghorahi připíná sklenici horké vody.

Vlastní děti jazyk Kusunda neučila, říká.

"Myslela jsem, že by se měly učit nepálsky, protože je to užitečné," vysvětluje.

"Lidé by si z našeho jazyka dělali legraci a říkali by, že to není normální. Mluvčí kusundštiny čelili velkému stigmatu.

Jazyk Kusunda. Foto: snímek obrazovky bbc

Teď ale cítím lítost, že nemohu konverzovat se svými vlastními dětmi v našem jazyce." 

Zdroj: bbc.com 

Dříve jsme psali:Proč se až do 20. století malí chlapci oblékali do růžové a dívky do modré barvy 

Připomínáme:Umělec Philipp Weber vytváří hyperrealistické portréty, které jsou k nerozeznání od fotografií